Kategori: Hukuk

Kanunlar, hukuki terimler, en yeni yönetmelikler ve kanunlar gibi hukuk ile ilgili kısa ve pratik bilgiler / www.kisabilgiler.org

1

Kıymetli Evraklar Neledir?

Türk Ticaret Kanuna göre kıymetli evraklar nelerdir? Şimdi bunun cevabını kısaca bahsedeceğim, Kıymetli evraklar TTK göre 3 ana başlıkta toplanmıştır....